Kezdőlap Használati útmutató Online szószedet A szószedet letöltése Kapcsolat

Angol-magyar Gyógypedagógiai és Fogyatékosságtudományi Szószedet

 

Köszöntő

 

A gyógypedagógiát neves hazai képviselői a közelmúltban komplex embertudományként, illetve multidiszciplináris társadalomtudományként határozták meg. Ennek a komplexitásnak a mértékét könnyen érzékelhetjük a Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás által szerkesztett „Tágabb értelemben vett gyógypedagógia” című könyv tartalomjegyzékének elolvasásával. Az információtechnológia robbanásszerű fejlődésének időszakában mindezek a társ-tudományterületek gyors fejlődésnek indultak, új fogalmak jelentek meg és régebbi fogalmak kaptak új értelmezést. Ezt a megújulást egyáltalán nem tekinthetjük lezártnak.
Minden szakterületnek megvan a saját szakmai szókészlete, értelmezése, zsargonja. A gyógypedagógus szűkebb szakterületétől, érdeklődésétől, munkahelyi adottságaitól és elvárásaitól függően a komplexitást jelentő társ szakterületekkel, legalább azok egy részével szükségszerűen kapcsolatba kerül. Amennyiben szakmai ismereteit naprakészen kívánja tartani, feltétlenül követnie kell a külföldi szakirodalmat is. A szakirodalom döntő része angol nyelven jelenik meg, egyre inkább, még olyan országokban is, amelyeknek kutatói országuk nagyságánál, gazdasági és politikai szerepénél fogva korábban megengedhették maguknak, hogy csak anyanyelven publikáljanak.

A szószedet a társ-tudományok szóhasználatát és annak fejlődését, változásait is igyekszik követni, megjelenése ezért a naprakész ismeretek megszerzésében igen jelentős segítséget jelenthet. További segítség, hogy az egyes szavak, szóösszetételek után – ahol szükséges – értelmező szótárként is segítséget nyújt, valamint megjelöli azokat a szakterületeket, mind a gyógypedagógiai szakokat, mind a társtudományokat, amelyek esetében a megadott fordítás és értelmezés releváns. Az Excel táblában történő publikáció lehetővé teszi szavak, fogalmak keresését, illetve szűrési lehetőséget nyújt, pl. szak- vagy tudományterületek szerint, ami a célratörő használatot és annak gyorsaságát támogathatja. Az elektronikus forma lehetővé teszi a rugalmasságot, az értelmezések változásainak a további követését, azaz a szószedet rendszeres, időszakos karbantartását is.

Természetesen nemcsak a gyakorló gyógypedagógust segíti a szószedet, hanem a kutatás területén dolgozókat is, különösen abban az időszakban, amikor új kutatási területekkel kerülnek kapcsolatba, vagy megkezdik doktori képzésüket.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fokozódó elvárása az idegen nyelvű képzési kínálat növelése. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar eddig csak az Erasmus programon belül hirdetett válogatott kurzusokat. Idegen nyelvű képzés indítása azonban feltételezi a teljes képzési profil idegen, elsősorban angol nyelvű kínálatának a megteremtését is.

A hallgatókkal szembeni elvárások is fejlődnek, párhuzamosan a fentebb megjelenített változásokkal. Mivel a diplomaszerzésnek feltétele a nyelvvizsga, az elvárások közé tartozik, a szakdolgozatokban az idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása, nemcsak a mesterképzésben, hanem egyre inkább az alapképzésben is. A szószedet az alapszintű nyelvtudással rendelkezőknek különösen nagy segítséget nyújthat. Bízva az angol-magyar gyógypedagógiai szószedet időszakos továbbfejlesztési lehetőségeiben és a felsorolt sok támogatási lehetőség ismeretében jó szívvel ajánlom a kollégák figyelmébe a szószedet használatát.

Dr. Kullmann Lajos
Professor Emeritus

 

 

„Tapintattal kell alkalmazkodnia technikának és lingvisztikának…”
Polonyné dr. Reminiczky Erzsébet
Idegen nyelvek tanítása 1970/6

 

Miközben az idegennyelvtudás jelentősége mind kulturális, mind gazdasági szempontból vitathatatlan, az Európai Unió 2012. évi Special Eurobarometer 386 – Europeans and their Languages c.felmérése alapján a magyarok mindössze 35%-a beszél legalább egy idegen nyelvet. Ezzel az ország európai viszonylatban sajnálatos módon az utolsó. A leghasznosabb nyelvnek a magyarok az angolt tartják (64%) és gyermekeik nyelvtanulása szempontjából is elsősorban az angolt választanák (85%).

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán idegennyelvi képzésként 2009 óta szinte kizárólag szaknyelvi képzést folytatunk. Bár a szaknyelv létezése ma már nem vita tárgya, nyelvészeti körökben azonban még mindig vitatott a fogalom tartalma. Leginkább egyfajta „szubnyelv-ként” értelmezhető, azaz a teljes nyelv részhalmazaként, mely a köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciálódik, de arra épül és annak nyelvi logikáját követi. Mind horizontálisan (szakterületek szerint), mind vertikálisan (alkalmazási helyzetek és partnerek szerint) tagolt és ismerete nélkül nincs önálló tanulás és tudásmenedzsment.

A jelen szószedet elkészülte a Kar szaknyelvi képzése számára több szempontból is mérföldkőnek számít. Tovább erősíti azon felfogásunkat, hogy a szakmai képzés nyelvhasználathoz kötött, és megerősít minket abban, hogy a felsőoktatási fejlesztések szerves része az idegennyelv-tudás fejlesztése is. Mivel nyelv által szocializálódunk szakmai közösségünkbe itthon és külföldön, a felsőoktatási intézmény felelőssége, hogy hallgatói már tanulmányaik során alkalmazzák szaknyelvi ismereteiket és végzés után hozzáadott érték legyen a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, szakmai ismeretekhez kötődő idegennyelv-tudás. Bízom abban, hogy a most elkészült szószedet egy lépéssel közelebb visz minket ezen célokhoz is.

Köszönet Barthel Betty, Berencsi Andrea, dr. Csányi Yvonne, Dukic Mónika, Havasi Ágnes, dr. Hernádi Ilona, dr. Kas Bence, Kereki Judit, Nagy Anett, dr. Stefanik Krisztina és dr. Virányi Anita szerkesztő bizottsági tagoknak, hogy vállalták a gyűjtőmunkát és a szakértői feladatokat. Köszönet Gombás Juditnak a szakmai és James Craymernek a nyelvi lektorálásért, Miklósy Ádámnak az informatikai munkák, valamint Sztanóné Juhász Tímeának az adminisztráció elvégzéséért.

Svastics Carmen
Szaknyelvi képzés szakcsoport   

 

Supported by the Higher Education Restructuring Fund allocated to ELTE by the Hungarian Government
Készült az ELTE Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból támogatott programja keretében