Kezdőlap Használati útmutató Online szószedet A szószedet letöltése Kapcsolat

Angol-magyar Gyógypedagógiai és Fogyatékosságtudományi Szószedet

 

Használati útmutató

 

1. Jelen szószedet egyrészt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képzési struktúrája és tartalmai, másrészt felépítésének sajátosságai mentén formálódott. Ez megmutatkozik egyrészt a szavak és kifejezések választásában, a merítés mélységében és a tudományterületek meghatározásában is. Az ez utóbbiak mentén történő besorolás némiképp leegyszerűsítettnek és számos helyen vitathatónak tűnhet, ugyanakkor elsődleges célja a szótár használatában való segítségnyújtás, a megértés támogatása volt. A táblázatban feltüntetett szakirányok rövidítései az alábbiak:

AU

Autizmus spektrum pedagógiája szakirány

ÉA

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

HA

Hallássérültek pedagógiája szakirány

Látássérültek pedagógiája szakirány

LO

Logopédia szakirány

PSZ

Pszichopedagógia szakirány

SZO

Szomatopedagógia szakirány

TA

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

 

 

 

 

 

2. Mivel a szószedet nem tartalmaz olyan lexikográfiai elemeket, mint a kiejtést mutató fonetikai jelek, vagy a szófaji meghatározások, így használatához kívánatos, hogy a felhasználó legalább középfokú szintű angol nyelvtudással rendelkezzen. E nélkül nehézséget okozhat az egyes szócikkek, kifejezések nyelvtanilag pontos, és a szövegkörnyezet szempontjából megfelelő használata.

3. Az egyes szócikkek esetén az eltérő szófajokat a magyar fordításban pontosvesszők választják el egymástól. A markánsan eltérő jelentések újabb sorban szerepelnek, feltüntetve az eltérő szakirány vagy tudományterületet is. A rendhagyó igeragozásokat, illetve többes számokat a szócikkek tartalmazzák.

4. A szószedetben használt rövidítések az alábbiak: aka - also known as, azaz/másnéven tr – tranzitív, tárgyas ige intr – intranzitív, tárgyatlan ige count – countable, megszámolható uncount – uncountable, megszámolhatatlan plur – plural, többesszám sing – singular, egyes szám

5. A szószedet könnyen alkalmazható keresővel rendelkezik a szavak gyors megtalálhatósága érdekében. Felismer bármilyen (angol vagy magyar) szót, szótöredéket, kis- vagy nagybetűtől függetlenül, és ezeket egy táblázat részeként azonnal fel is tünteti.

6. A szószedet az esélyegyenlőség jegyében látássérültek számára is akadálymentes, használata a JAWS felolvasóprogrammal könnyen megoldható.

Supported by the Higher Education Restructuring Fund allocated to ELTE by the Hungarian Government
Készült az ELTE Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból támogatott programja keretében